Общи условия и политика за бисквитки

Настоящата Политика за бисквитки регулира използването на „бисквитки“ при посещение на уебсайт www.fram.bg („Уеб сайт“). Използвайки Уеб сайта, вие се съгласявате с използването на “бисквитки”, така както е посочено в настоящата политика.

Настоящият документ съдържа Общите условия и политиката за бисквитки, съгласно които „ФРАМ” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.fram.bg. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.fram.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Всеки потребител се идентифицира с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените на IP адреса на потребителя и всяка свързана информация в лог-файловете на сървъра на www.fram.bg.

Правила за използване на сайта

„ФРАМ” ООД (наричан по-долу “Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт www.fram.bg  ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт (наричан по-долу “Сайт”) при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на „ФРАМ” ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така „ФРАМ” ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. „ФРАМ” ООДима право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като „ФРАМ” ООД не поема отговорност да ги актуализира. Информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

„ФРАМ” ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „ФРАМ” ООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Клауза за недействителност

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Плащания

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Информация от потребителите

FRAM.BG не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до FRAM.BG с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. FRAM.BG използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Сайта използва бисквитки или “cookies” за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Политика на бисквитките

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, съхранявани на вашия компютър, създадени от уебсайтовете, които посещавате. Те не са програми и не могат да бъдат изпълнявани като код или да пренасят вируси — вместо това „бисквитките“ функционират по-скоро като способ за идентификация, те позволяват на уебсайтовете да разпознават посетителите, когато се връщат и включват основна информация за тях, която се проверява и актуализира всеки път, когато посещавате Сайта.

Повечето интернет страници, които посещавате, ще използват „бисквитки“, за да подобрят работата ви в сайта като потребител. Техните функции включват проверка на самоличността ви за целите на сигурността, определяне на типа на браузъра и настройките, които използвате или които позволяват на собствениците на интернет страници и на рекламодатели от трети страни да приспособяват съдържанието към вашите предпочитания. „Бисквитките“ се управляват от вашия браузър.

Всяка „бисквитка“ е уникална и съдържа анонимна информация, като уникален идентификатор, име на страницата, цифри и букви. Той позволява на интернет страницата да запомни предпочитанията ви за сърфиране.

Политиката за „бисквитки“ предоставя на потребителя информация, свързана с определени “бисквитки”, когато посещават Уеб сайта и как потребителя може да ги отхвърли или изтрие. Потребителите трябва да са запознати и с Политиките за поверителност и защита на личните данни на ФРАМ ЕООД.

Видове „бисквитки“
 1. Функционални бисквитки.
  1. Уебсайтът използва тези бисквитки за оптимална функционалност и по-добро потребителско преживяване:
  2. Запомняне на езиковите предпочитания на потребителя и локалното хранилище.
  3. Запомняне на настройките в www.fram.bg
 2. Аналитични бисквитки. Те са създадени като част от анонимните маркетингови инструменти, инсталирани на уебсайта www.fram.bg. Те се настройват и използват, за да оценят поведението на уебсайта и взаимодействието потребител-съдържание. Аналитичните бисквитки се използват за следните цели:
  1. Проследяване на броя посетители на нашите уебсайтове
  2. Проследяване на вида на разглежданото съдържание и изтегляните документи
  3. Следене на взаимодействията на потребителите със съдържанието
  4. Грешки в log хранилището
 3. „Бисквитки“ на първа страна
  1. Бисквитките, зададени от собственика на интернет страницата или доставчика на услуги, се наричат „бисквитки на първа страна“ и те могат да бъдат прочетени само от Уеб сайта. „Бисквитките“, зададени от страни, различни от собственика на интернет страницата, се наричат „бисквитки на трети страни“
 4. “Бисквитки“ на трети страни
  1. „Бисквитките“ на трети страни позволяват предоставянето на функции или функционалности на трети страни на или чрез Уеб сайта или услугата, която използвате (например реклама, интерактивно съдържание и др.). Третите страни, които задават тези „бисквитки“, могат да разпознават компютъра ви както когато посещавате съответната интернет страница или услуга, така и когато посещавате други интернет страници или услуги.
  2. Ние не продаваме данните, събрани от нашите “бисквитки”, нито препращаме тази информация на трети страни, освен ако това не се изисква по закон (например на държавни органи или законни представители).

Използваме следните видове „бисквитки“:

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc. (наричано по-долу „Google“). Google Analytics използва малки текстови файлове, наричани „бисквитки“, които се съхраняват на компютъра Ви, за да улеснят Analyticsа на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията, генерирана от бисквитките относно Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава и съхранява на сървър на Google, намиращ се в САЩ. Ако и когато IP анонимизацията е активирана на този уебсайт, Google ще съкрати Вашия IP адрес при предаване между държавите – членки на Европейския съюз или други държави – членки на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният Ви IP адрес ще бъде предаван до сървър на Google в САЩ и след това ще бъде съкратен. По искане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на този уебсайт, да състави отчети за активността на уебсайта и да предостави на оператора на този уебсайт други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет.

Според Google IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни, съхранявани от Google.

Можете да откажете съхранението на бисквитките, като изберете подходящите настройки в софтуера на браузъра си; въпреки това, моля, имайте предвид, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да не приемете събирането от страна на Google на данни, генерирани от бисквитки, които данни са свързани с Вашето използване на този уебсайт (включително Вашия IP адрес), както и с обработката на данните от Google. За да го направите, изтеглете и инсталирайте приставката за браузър, налична на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Този уебсайт използва Google Analytics с добавката _anonymizeIp (). Това означава, че IP адресите се съкращават преди да бъдат обработени и не могат да бъдат свързани с конкретни лица. В случай че е възможно персонално асоцииране на данните, събрани във връзка с Вас, това асоцииране се прекъсва незабавно и личните данни се изтриват моментално.

Използваме редовно Google Analytics, за да анализираме и подобрим използването на нашия уебсайт. Получената статистика ни позволява да подобрим нашите предложения и да ги направим по-интересни за Вас, потребителите. В изключителни случаи, при които лични данни се предават до САЩ, Google е обвързан от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Законовото основание за употребата на Google Analytics от наша страна е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

Информацията относно доставчика от трета страна е следната: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, факс: +353 (1) 436 1001; условия за ползване: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html; преглед на защитата на данните: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en; декларация за поверителността: https://policies.google.com/privacy?hl=gb.

Използва се от Google Ads с добавка ads/ga-audiences за повторно ангажиране на посетители, въз основа на онлайн поведението на посетителя в уебсайтa.

Ние също използваме Hotjar, за да разберем по-добре нуждите на нашите потребители и да оптимизираме тази услуга и преживяване. Услугата се предоставя от Hotjar Ltd, Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta, Europe, tel.: +1 (855) 464-6788, [email protected] (наричано по-долу „Hotjar“).

Hotjar е технологична услуга, която ни помага да разберем по-добре преживяването на потребителите (напр. колко време прекарват и на кои страници, на кои връзки избират да кликнат, какво харесват и не харесват потребителите и т.н.) и това ни позволява да изграждаме и поддържаме нашата услуга с обратна връзка от потребителите. Hotjar използва бисквитки и други технологии за събиране на данни за поведението на нашите потребители и техните устройства (по-специално IP адрес на устройството (записан и съхранен само в анонимна форма), размера на екрана на устройството, типа на устройството (уникални идентификатори на устройството), информация за браузъра, географско местоположение (единствено държава), предпочитан език, използван за показване на нашия уебсайт). Hotjar съхранява тази информация в псевдонимизиран потребителски профил. Нито Hotjar, нито ние някога ще използваме тази информация, за да идентифицираме отделните потребители или да ги свържем с допълнителни данни за конкретен потребител. За допълнителни подробности, моля, вижте политиката за защита на личните данни на Hotjar на следния линк https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Използва се от Facebook за доставяне на от рекламни продукти, като наддаване в реално време от рекламодатели на трети страни с разширение _fbp и давност 3 месеца.

Използва се от Facebook Pixel за доставяне на поредица от рекламни продукти, като наддаване в реално време от рекламодатели на трети страни с разширение tr за срока на потребителската сесия.

Промяна на настройките на „бисквитките“

 Можете да настроите или изменяте настройките на интернет браузъра си, за да приемате или отказвате „бисквитките“. Ако решите да отхвърлите „бисквитките“, също можете да използвате Сайта, въпреки че Вашият достъп до някои функции и зони може да бъде ограничен. Ако блокирате „бисквитките“, няма да можете да използвате всички функции на Уеб сайта. Можете също така да изтриете „бисквитките“, които вече са съхранени на вашия компютър. Отново, това може да има отрицателно въздействие върху използваемостта на Уеб сайта.

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Тъй като средствата, чрез които можете да откажете „бисквитките“ чрез настройките на интернет браузъра ви, варират между различните браузъри, трябва да посетите менюто за помощ на браузъра си за повече информация. Необходимо е да следвате инструкциите, предоставени от интернет браузъра, които обикновено се намират в меню „Помощ“, „Инструменти“ или „Редактиране“.

 Изменения на политиката за бисквитки

 Възможно е периодично да актуализираме Политиката за бисквитки. При промяна ще бъдете уведомени чрез публикуване на актуализираната Политика за бисквитки на Сайта. Всички изменения и допълнения в Политиката влизат в сила веднага.

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. „ФРАМ” ООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията.

„ФРАМ” ООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език. При проблеми и жалби, използвайте формата СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. „ФРАМ” ООД не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин „ФРАМ” ООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на „ФРАМ” ООД. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

„ФРАМ” ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „ФРАМ” ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

„ФРАМ” ООД управлява този Сайт от офисът си в Варна, България. FRAM.BG не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. „ФРАМ” ООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от „ФРАМ” ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името и адреса ни – „ФРАМ” ООД , гр. Варна 9000 гр. Варна, кв. Аспарухово, бл.10, ап. 4, ЕИК: 148102560
 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 3. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ са видни в ИНФОРМАЦИЯ ДОСТАВКИ
 4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 5. Начините за Доставка са описани подробно в ИНФОРМАЦИЯ ДОСТАВКИ.
 6. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл. 55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на „ФРАМ” ООД. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към www.fram.bg трябва да отговаря на следните условия:
може да сочи към съдържание на www.fram.bg, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.fram.bg;

 • не трябва да посочва неявно, че www.fram.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на www.fram.bg;
 • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи;

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на .

ПРИСЪЕДИНИ СЕ!

Вземи код за отстъпка на стойност 5 лева за първата ти покупка.

С натискането на бутона се съгласяваш да получаваш промоционални съобщения от нас.